Магистърска програма по твърдотелни нанотехнологии

Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Катедра физика на твърдото тяло

Добре дошли на страницата на магистърска програма, изцяло насочена към нанотехнологиите и нанонауката. Колективът обединява преподаватели в областта на физиката, химията и инженерните науки, активно работещи в посочените области. Амбицията ни е да представим една съвременна мултидисциплинарна магистърска програма, която подготвя кадри за бързо развиваща се съвременна област. Ще ви запознаваме и с фирми и хора, които развиват нанотехнологии и нанонаука у нас, както и с последните новости по света, свързани с тази тематика. Страницата е все още в процес на разработка и е възможно не всички части от нея да са активни. За повече информация натисни тук.
Тук можете да намерите примерни доклади в областта на нанотехнологиите и нанонауката, изнесени от ваши колеги: Калоян Генков: Получаване и характеризиране на сребърни наночастици и наноструктури , Станислав Хаджийски: Квантови ями, жички и точки в полупроводниците. Методи за получаване и някои приложения , Антон Зяпков: Топлопроводимост и елетропроводимост на графен
На 27.05.2014 г. от 10 часа в зала А 205 на Физическия факултет ще се проведе първият (предварителен) кандидатмагистърски изпитен тест. Резултатитите от теста ще важат за участие в конкурса за прием на студенти на места субсидирани от държавата в магистърските програми на Физическия факултет, които започват през зимния семестър на учебната 2014/2015 г.
Заявленията за участие в изпитния тест ще се приемат в периода 14.05 – 26.05. 2014 г. (вкл.) във Физическия факултет: г-жа M. Янушева, стая А 409, тел. (02) 81 61 864.
Приемно време: 10-12 ч. и 13-16 ч. в работните дни.
Таксата за участие се заплаща в стая А 118.
С решения на факултетните съвети на съответните факултети през настоящата 2014 г. приемът на студенти с държавна поръчка в магистърската програма ще става след положен изпит по физика във Физическия факултет или изпит по химия във Факултета по химия и фармация на СУ. Датите ще бъдат обявени допълнително.
Предварителният изпит по физика ще се проведе на 30 май 2016 г. Документи ще се приемат в периода 16-27 май в сградата на Физическия факултет, София, бул. Джеймс Баучер 5 в стая А409, инспектор Марияна Янушева тел. (02) 8161 864, e-mail mery@phys.uni-sofia.bg. Предварителният изпит по химия за 2016 г. ще се проведе през месец юни във Факултета по химия и фармация. За точната дата и допълнителна информация можете да се обадите на тел. 028161660 или в Отдел "Студенти" на факултета. Редовните изпити по физика и химия ще се проведат през месец септември във Физическия факултет (тел. 028161411 или 02 8161 864) и Факултета по химия и фармация (тел.028161660),

Снимки, получени при наши изследвания

Поддържка на сайта