Магистърска програма по твърдотелни нанотехнологии

Софийски университет "Св. Климент Охридски",
Катедра физика на твърдото тяло

Страницата е в процес на изграждане

Снимки, получени при наши изследвания

Поддържка на сайта