Магистърска програма по твърдотелни нанотехнологии

Софийски университет "Св. Климент Охридски",
Катедра физика на твърдото тяло
Акад. проф. дфн Петър Кралчевски
Проф. дхн Михаил Евстатиев
Проф. дхн. Николай Денков
Проф. д-р Славка Чолакова
Проф. д-р Тодор Тодоров
Проф. дфн Евгения Вълчева
Доц. дфн Цветан Велинов
Доц. д-р Антон Апостолов
Доц. д-р Руслан Бездушни
Доц. д-р Елена Василева
Доц. д-р Людмил Лютов
Доц. д-р Милена Георгиева
Доц. д-р Пенка Василева
Проф. дфн Стоян Русев
Гл. ас. д-р Гергана Алексиева
Гл. ас. д-р Гичка Цуцуманова
Гл. ас. д-р Кирил Кирилов
Владимир Ставров

Снимки, получени при наши изследвания

Поддържка на сайта