Магистърска програма по твърдотелни нанотехнологии

Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Катедра физика на твърдото тяло

Снимки, получени при наши изследвания

Поддържка на сайта